(VELOPT.) a'z(&:)an. Forskningsproskjektsrapporter.

Fremragende forskning, innovasjon av: Framtidsteknologier. IKT ‐ Innovasjonsteknologi & kunstig: Intelligens.

VELOPT: Logo, type.

VELOPT: Logo, type.”

Veloptivt, forskningskartotek & formelterminologi.

BAVL : lyd ‐ electroShaman.

Last ned, eller strøm: BAVL electroShaman. ‐ Inspirerende Lyder. ‐ Pedagogisk Musikk.